De derde graad KSO Industriële kunst - STEM is een theoretische creatief-wetenschappelijke studierichting.

In deze studierichting

 • is er een voortdurende aandacht voor vorm, functie, materiaal en kleur om tot de ontwikkeling te komen van unieke en verrassende producten;
 • wordt de interesse van jongeren voor productvormgeving en design, kunst en technologie vormgegeven via het aanleren van creatieve denkprocessen, teamgericht werken, zelfreflectie en kritisch denken;
 • leer je de vaardigheden om jouw ideeën vorm te geven via specifieke manuele en digitale media, waaronder een ruim pakket 3D-technieken;
 • krijg je een ruim pakket wiskunde en een pakket wetenschappen bedoeld om een ruime basis te vormen voor latere studies;
 • werk je aan een rijke kennis en een vlotte communicatie in het Nederlands, het Frans en het Engels;
 • krijg je een brede algemene vorming.

ONZE ACCENTEN

 • Alle lessen gaan door in goed uitgeruste ateliers.
 • We werken projectmatig met actueel cursusmateriaal.
 • ICT is geïntegreerd in alle algemene en ontwerpvakken.
 • We hebben veel aandacht voor attitudes en persoonlijke ontwikkeling.
 • Zorg voor mens, milieu, veiligheid en preventie staan steeds voorop.
 • We zetten in op een sterke begeleiding van het leerproces met o.a. regelmatige zelfevaluatie en feedback en een transparant evaluatiesysteem.
 • Er is een sterke samenwerking met andere actoren binnen de wereld van productontwikkeling en de maakindustrie en de hedendaagse en toekomstige evoluties binnen productontwikkeling worden nauw opgevolgd.
 • Door de inbedding in een technische school beschikt de richting over ruime mogelijkheden producten op grote schaal te ontwerpen en af te werken waardoor de leerlingen concrete ontwerpen kunnen realiseren.

TOEKOMST

Na de derde graad KSO industriële kunst - STEM kan je doorstromen naar een academische bachelor en master in het hoger onderwijs.

5KIK
6KIK
ALGEMENE VAKKEN
Godsdienst
2u
2u
Nederlands
3u
3u
Frans
2u
2u
Engels
2u
2u
Wiskunde
4u
4u
Aardrijkskunde
1u
1u
Geschiedenis
1u
1u
Lichamelijke opvoeding
2u
2u
KUNSTVAKKEN
Kunstgeschiedenis
2u
2u
Kunstinitiatie
1u
1u
Wetenschappen
2u
2u
Wetenschappelijk tekenen
2u
2u
Industriële kunst
7u
7u
Waarnemingstekenen
3u
3u
TOTAAL
34u
34u