De opleiding richt zich tot jongeren met een uitgesproken belangstelling voor kunst, ontwerp, architectuur en wooncultuur.

Hun ziens- en denkwereld wordt opengetrokken, de creativiteit geprikkeld en het artistiek, technisch en maatschappelijk inzicht bevorderd.
Jongeren krijgen de kans om artistieke vaardigheden te ontwikkelen en zich zelfstandig en creatief te ontplooien. Ze worden daarin voortdurend gecoacht door enthousiaste leerkrachten.
De opleiding eindigt met een geïntegreerde proef en biedt een degelijke basis voor verdere studies in het hoger kunstonderwijs of andere vormen van hoger onderwijs, zowel bachelor als master.

Onze visie

DASPOTAARDE

22.12.19
DASPOTAARDE DASPOTAARDE DASPOTAARDE

DASPOTAARDE

Onze tweedaagse verkoop op 21 en 22 december ten voordele van de studiereis voor onze 3e graad was een succes!

Alle nieuws