De derde graad DA-finaliteit Architectuur & Interieur is een artistieke en praktische studierichting.
Je verwerft inzichten in (interieur)vormgeving, voorstelling en toegepaste wetenschappen. Je ontdekt architecturale kunst en maakt kennis met ontwerp via waarneming, fysieke en digitale voorstellingstechnieken, ontwerpmethodes en kunst- en cultuurbeschouwing.
In het zesde jaar pas je deze inzichten en vaardigheden toe bij de geïntegreerde proef (gip), die de herbestemming van een historisch pand als invalshoek heeft.

Wat verwachten we van jou? Een teamplayer met een grote interesse voor architectuur en interieur, een creatieve geest met ruimtelijk inzicht, een onderzoeker met een open blik... Kortom een geëngageerde creatieve jongere die via manuele en digitale vaardigheden zijn/haar ideeën vormgeeft!

Toekomst? Na de derde graad Architectuur & Interieur kan je doorstromen naar een professionele bachelor of academische bachelor en master in het hoger (kunst)onderwijs.
- Professionele bachelor: interieurvormgeving, landschaps- en tuinarchitectuur, toegepaste architectuur, industrieel productontwerpen, bouw, secundair onderwijs.
- Academische bachelor/master: architectuur, interieurarchitectuur, beeldende kunsten, kunstwetenschappen/ archeologie, productontwikkeling, architectuur, erfgoedstudies.
- Andere studierichtingen in het hoger onderwijs blijven mogelijk: zie www.onderwijskiezer.be

5 DA-AI
6 DA-AI
Algemene vorming
Godsdienst
2
2
Nederlands
3
3
Frans
2
2
Engels
2
2
Module 6
-
1
Natuurwetenschappen
1
1
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Specifieke vorming
Kunstbeschouwing
2
2
Wetenschap & techniek
4
3
Waarneming & voorstelling
4
4
Ontwerp
4
4
Wiskunde
3
3
Fysica
1
1
TOTAAL
32
32