De tweede graad DA-finaliteit Architecturale en Beeldende Kunsten biedt een algemene vorming en is een praktisch artistiek-creatieve studierichting.

Je maakt kennis met architecturale en beeldende kunst in al zijn facetten! Je onderzoekt, verkent, experimenteert met verschillende technieken en materialen. Je zet je eerste stappen in de architecturale en beeldende kunsten met specifieke vakken in 2D en 3D.

Wat verwachten we van jou? Een creatieve open geest, een goede studie-methode, veel inzet, voldoende beeldend en ruimtelijk inzicht zijn nodig om deze studierichting met succes te doorlopen. Tijdens de lessen gaat er daarom veel aandacht naar attitudes, feedback en naar je persoonlijke gedrevenheid.

Toekomst? Na de tweede graad DA Architecturale en Beeldende Kunsten kan je doorstromen naar de derde graad DA Beeldende Kunst of de derde graad DA Architectuur & Interieur.

3DA-ABK
4DA-ABK
ALGEMENE VAKKEN
Godsdienst
2
2
Nederlands
4
4
Frans
2
2
Engels
2
2
Wiskunde
3
3
Natuurwetenschappen
2
1
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
1
1
ICT
1
-
Lichamelijke opvoeding
2
2
KUNSTVAKKEN
Architectuur
5
6
Beeld
6
7
Kunstbeschouwing
1
1
TOTAAL
32
32