De derde graad DA-finaliteit Beeldende Kunst is een artistieke en praktische studierichting. Een richting waar vorm en inhoud hand in hand gaan.

We verkennen de wereld van de kunst via diverse media; waarnemingstekenen, schilderkunst, beeldhouwkunst, tekenkunst en grafiek. Ben je artistiek en creatief en heb je een kritische, scheppende en verbeeldende ingesteldheid? Druk je je gedachten en emoties het liefst uit in beelden? Dan is beeldende kunsten de richting voor jou. Je leert zelfstandig werken, kritisch denken en gericht eigen keuzes maken. Je beschikt in het zesde jaar over een eigen atelier, dit om de eigen visie rond jouw gip in optimale omstandigheden te laten ontplooien.

Wat verwachten we van jou? Een artistieke houding, een open blik en kritische ingesteldheid. Zo weet je jezelf te positioneren binnen de brede wereld van de kunsten. Met een creatieve aanpak ga je met waarneming en verbeelding aan de slag.

Toekomst? Na de derde graad Beeldende Kunst kan je doorstromen naar een profesionele bachelor of academische bachelor en master in het hoger (kunst)onderwijs.
- Professionele bachelor: beeldende vormgeving, Kleuter, Lager en Secundair onderwijs.
- Academische bachelor/master: Beeldende Kunsten, Conservatie-restauratie, Kunstwetenschappen/archeologie, Geschiedenis, Communicatiewetenschappen, Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten (autonome vormgeving, vrije kunsten), Educatieve Master audiovisuele en beeldende kunsten.
- Andere studierichtingen in het hoger onderwijs blijven mogelijk: zie www.onderwijskiezer.be

5 DA-BK
6 DA-BK
ALGEMENE VORMING
Godsdienst
2
2
Nederlands
3
3
Frans
2
2
Engels
2
2
Module 6
-
1
Wiskunde
2
2
Natuurwetenschappen
1
1
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
SPECIFIEKE VORMING
Kunstbeschouwing
2
2
Beeld 2D Schilderkunst
4
3
Beeld 2D Tekenkunst en grafiek
3
3
Beeld 3D Beeldhouwkunst
4
4
Waarnemingstekenen
3
3
TOTAAL
32
32