De derde graad D-finaliteit Architecturale Vorming biedt een algemene vorming en is een theoretisch artistiek-creatieve studierichting.
Als leerling van de Architecturale Vorming heb je een grote interesse voor architectuur en hoe die met haar omgeving samenhangt.
Je leert omgaan met ruimtelijke vormtaal die je terugvindt in verschillende artistieke disciplines die in relatie staan met het architecturale. Je verworvenheden op deze vlakken komen in het laatste jaar tot een hoogtepunt in de geïntegreerde proef (gip).

Wat verwachten we van jou? Een sterke analytische en structurerende geest én een goede studiemethode. We verwachten hierbij ook een grote zelfstandigheid. Een omvangrijk pakket theoretische en abstracte leerstof, met een accent op wiskunde en wetenschappen, schrikt je niet af.

Toekomst? Na de derde graad Architecturale Vorming kan je door het uitgesproken algemeen vormend karakter van deze richting kiezen uit een waaier van zowel professionele als academische bacheloropleidingen aan hogeschool of universiteit. Enkele mogelijkheden: Architectuur, Binnenhuisarchitectuur, Landschaps- en tuinarchitectuur, Industriële vormgeving, Kunstwetenschappen.
Andere studierichtingen in het hoger onderwijs blijven mogelijk: zie www.onderwijskiezer.be

5 D-AV
6 D-AV
ALGEMENE VORMING
Godsdienst
2
2
Nederlands
3
3
Frans
2
2
Engels
2
2
Module 6
-
1
Natuurwetenschappen
2
1
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
1
1
Lichamelijke Opvoeding
2
2
SPECIFIEKE VORMING
Kunstbeschouwing
2
2
Architecturale vorming
4
4
Waarnemingstekenen
2
2
Wetenschap & Techniek
2
2
Wiskunde
5
5
Fysica
2
2
Totaal
32
32