De tweede graad DA-finaliteit Beeldende en Audiovisuele Kunsten biedt een algemene vorming en is een praktisch artistiek-creatieve studierichting.
Je onderzoekt, experimenteert en creƫert beeldende en audiovisuele kunst. In het vak beeldende kunst komen 2D en 3D technieken aan bod: tekenen, schilderen, illustratief werken, assemblage, collage, boetseren, druktechnieken, enz ... In de Audiovisuele kunst komen fotografie, film en geluid aan bod. Kortom, je gaat aan de slag om je eigen kijk op de wereld in beelden om te zetten.

Wat verwachten we van jou?
Een creatieve open geest, een goede studiemethode, discipline, veel inzet en voldoende interesse voor alles wat met film, geluid en fotografie te maken heeft.
Tijdens de lessen gaat er veel aandacht naar attitudes, feedback en naar je persoonlijke gedrevenheid.

Toekomst?
Na de tweede graad DA Beeldende en Audiovisuele Kunsten kan je doorstromen naar de derde graad DA Beeldende Kunst.

3DA-BAK
4DA-BAK
Algemene vorming
Godsdienst
2
2
Nederlands
4
4
Frans
2
2
Engels
2
2
Wiskunde
3
3
Natuurwetenschappen
2
1
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
1
1
ICT
1
-
Lichamelijke Opvoeding
2
2
Specifieke vorming
Audiovisuele kunsten
4
4
Waarneming en communicatie
2
2
Beeld (2D + 3D)
5
6
Kunstbeschouwing
1
1
Totaal
32
32